Mi smo SAVEZ ZA ZAPOŠLJAVANJE, NEOVISAN ŽIVOT I CJELOVITU INTEGRACIJU OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE – VUKOVAR, OIB: 17317962820.

Savez je nastao spajanjem udruga Društva osoba s invaliditetom „Podunavlje“ Vukovar, OIB: 78901746860 i  Udruge BOLJI SVIJET – Centar za integraciju osoba s invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije,  OIB: 09784938619; koje su u cijelosti izvršile prijenos imovine na temeljnu udrugu kroz koju nastavljaju svoje aktivnosti.

Temeljni dokument razvidan na linku za pregled i download: ODLUKA O PRIJENOSU IMOVINE

Ostali temljeni dokumenti koji reguliraju naše djelovanje se mogu pregledati i skinuti sa linkova:

STATUT

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

RJEŠENJE OIB

Naši kontakt podaci su: Sajmište 46, 32000 Vukovar, Email: savez.invalida.hrvatske@gmail.com, soirhvukovar@soirhvukovar.hr, Tel: 38532 639323, 0996749429 (predsjednica Ljubica Prekodravac), IBAN: HR5024020061100839324