1) Mi ne prikupljamo, obrađujemo niti dostavljamo trećim osobama Vaše osobne podatke. Newsllettersom komuniciramo sa tvrtkama u svrhu donacijske potpore humanih projekta i/ili crowdfunding potpora djelatnika tvrtki.

2) Moguće je da čete od nas dobiti 1-2 email poruke tijekom godine, ako to smatrate neprihvatljivim, molimo Vas da upotrijebiti link za odjavu sa email liste koji se nalazi u svakoj email poruci. Nakon odjave od nas Vam više neće pristizati email poruke.

3) Kontakt podatke koristimo sam email liste iz prethodnih newsletera. Javno objavljene podatke iz javnih registara ne smatramo osobnim podatcima.

Opća uredba o zaštiti podataka ne obuhvaća obrada osobnih podataka koji se tiču pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe, uključujući ime i oblik pravne osobe i kontaktne podatke pravne osobe.

Iz druge rečenice navedene odredbe razvidno je da se ne odnosi na podatke pravnih osoba, a osobito poduzetnika koji su ustanovljeni kao pravne osobe. Ista odredba pojašnjava da se ime (naziv) i oblik pravne osobe te kontakt podaci iste nisu obuhvaćeni Općom uredbom o zaštiti podataka. Uzimajući za primjer trgovačko društvo XY d.o.o., ime (naziv) koji nije zaštićen Uredbom je XY dok je pravni oblik društvo s ograničenom odgovornošću, a kontakt podaci su adresa sjedišta, telefon, generička adresa e-pošte, faks, itd.

potvrđuje Agencija za zaštitu osobnih podatakahttp://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/obrada-osobnih-podataka-obradenih-u-poslovne-svrhe

detaljnije o zaštiti osobnih podatakahttp://www.porezna-uprava.hr/bi/Stranice/GDPR.aspx

4) Sukladno članku 107. stavak 1. i 2. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14) fizička ili pravna osoba može upotrebljavati podatke o adresama elektroničke pošte, koje je pribavila od svojih korisnika za izravnu promidžbu i prodaju isključivo vlastitih sličnih proizvoda ili usluga, uz uvjet da ti korisnici imaju jasnu i nedvojbenu mogućnost besplatnog i jednostavnog prigovora na takvu uporabu podataka o adresama elektroničke pošte prigodom njihova prikupljanja i prigodom zaprimanja svake elektroničke poruke, u slučaju da potrošač nije unaprijed odbio takvu uporabu podataka (koja se odnosi na slanje newslettera).

Stavak (4) članka 107. derogira istu obvezu prema pravnim osobama, te kaže:  „Odredbe stavka 1. i 2. ne primjenjuju se na pozive pravnim osobama u svrhu izravne promidžbe i prodaje.“ Zakon  dopušta slanje elektroničke pošte pravnim osobama u svrhu izravne promocije i prodaje.

Zakon o elektroničkim komunikacijama, regulira slanje elektroničke pošte s namjerom stjecanja dobiti pravnih osoba i pojedinaca (o.p.: promociju i prodaju nuđenjem proizvoda i usluga), a ne regulira i ograničava pritom rad neprofitnih organizacija, niti postupak prikupljanje donacija.

Svakako, neprimjereno je i kontraproduktivno bilo koga obasipati email porukama. Stvar je općekulture na internetu na svaki email poruku postaviti automatizirani i vidljivo postavljen odjavni link koji korisnika newslettera automatski briše iz baze korisnika.

potvrđuje Agencija za zaštitu osobnih podatakahttp://azop.hr/obrada-podataka-marketing/detaljnije/slanje-newslettera-putem-e-maila-bez-privole-ispitanika

5) Suradnju između udruga civilnog društva i tvrtki potiću brojne stregije i dokumenti u cilju razvijanja društveno odgovornog ponašanja. Primjerice,  Nacionalna strategija za izjednaćavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 20017 – 2020; potiće i promiće suradnju sa tvrtkama u cilju iznalaženja sponzora i donatora. Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva (NN 34/12) potiće i promiće društveno odgovorno ponašanje hrvatskih tvrtki.

6) Elektronička komunikacija se uglavnom i sve više tretira na isti način kao i pismena komunikacija. 
Elektroničko pismeno s elektroničkim potpisom smatra se vlastoručno potpisanim sukladno posebnim propisima o elektroničkoj ispravi. Ukoliko elektronsko pismeno zaprimi službenik uprave, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 07/09), primitak iste je potrebno je potvrditi i proslijediti nadležnoj osobi na rješavanje.

7) Najrelevantniji i najveći javni registri tvrtki hrvatskog gospodarstva su:

– Hrvatska gospodarske komore – http://www.biznet.hr

– Hrvatska obrtnička komora – http://or.portor.hr/pretraga.htm

– Carnet – https://domene.hr/portal/home

– Registar trgovačkog suda – https://sudreg.pravosudje.hr

– Dot Com baze (o.p.: podatci iz svih javnih registara) – http://dot.com.hr

Sukladno čl. 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka dopušteno je korištenje podataka koje korisnik sam objavio na internetu.

Ukoliko ne želite da se određeni podaci nalaze u javnim registrima morate kontaktirati registrare za njihovu promjenu/brisanje ili ih ukloniti iz web prostora.