STRATEŠKI PLAN I PROGRAM RADA

SAVEZA SEKTORA ZA ZAPOŠLJAVANJE, NEOVISAN ŽIVOT I CJELOVITU INTEGRACIJU OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE – VUKOVAR

-I- Uvodne odrednice

Strateški Plan i Program SOIRH-a je opći dokument rada i razvoja Udruge na osnovu kojeg se izrađuju, provode i evaluiraju godišnji planovi rada.

Prilikom izrade predviđenog Plana i programa rada SAVEZA ZA ZAPOŠLJAVANJE, NEOVISAN ŽIVOT I CJELOVITU INTEGRACIJU OSOBA S INVALIDITETOM REPUBLIKE HRVATSKE-VUKOVAR (skraćeno) SOIRH poštovale su se propisane mjere i aktivnosti svih strateških dokumenata RH-a, te lokalnih i nacionalnih strategija od značaja za osobe s invaliditetom, kao i za rad i djelovanje SOIRH-a, posebice Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020., te Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014-2020.).

 -II- Temeljni ciljevi

– nastavak realizacije aktivnosti preseljenja u novi prostor, te opremanje prostora za rad osoba s invaliditetom,

– usvajanje lokalne Vukovarske strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, te sudjelovanje u implementaciji iste,

– izrada on-line registra za zapošljavanje osoba s invaliditetom,

– uspostavljene ponovne suradnje s brojnim suradnicima i partnerima te srodnim organizacijama i nadležnim institucijama,

– osnivanje i implementacija Središta za zapošljavanje osoba s invaliditetom grada Vukovara,

– registracija i funkcionalizacija podružnice Banke hrane za osobe s invaliditetom i potrebite, u partnerskoj suradnji sa BANKOM HRANE VUKOVAR,

– nastavak predlaganja propisa i sudjelovanja u javnim raspravama bitnim za život svih osoba s invaliditetom te za funkcioniranje SOIRH-a VUKOVAR,

– nabavka nove adekvatne opreme prikladnim za provođenje aktivnosti SOIRH-a,

– osiguranje i mogućnosti pristupa korištenju usluga SOIRH-a za sve članove, volontere i suradnike,

– uspostavljanje novih suradnji sa srodnim organizacijama i lokalnim i regionalnim institucijama,

– jačanje institucionalnog i organizacijskog razvoja SOIRH-a,

– nastojanja osiguranja većeg dijela financijskih sredstava od strane raznih donatora, lokalnih i regionalnih institucija, resornih Ministarstava kao i europskih fondova.

– III – Članstvo

SOIRH–VUKOVAR osnovan 2017 g. kao pravni sljednik udruga DOI PODUNAVLJE i Centra za integraciju osoba s invaliditetom Vukovarsko-srijemske županije BOLJI SVIJET koji su svoju imovinu darovali SOIRH-u VUKOVAR, te se – shodno istome -provode pojačane aktivnosti vezane za članstvo:

– zadržavanje postojećih članova, omogućujući većem broju članova uključivanje u aktivnosti SOIRH-a VUKOVAR te radom na jačanju interesa članova za aktivnije u rad i aktivnosti SOIRH-a,

– uključivanje novih članova promidžbom rada i djelovanja SOIRH-a, ostvarivanjem suradnji s velikim proizvodnim organizacijama te nastavkom korištenja usluge “Adwords” programa (oglašavanja),

– razvoj sustava komuniciranja,

– formiranja teritorijalnih podružnica za fizički uključeno članstvo na području Vukovarsko-srijemske i osječko-baranjske Županije,

– uključivanje pravnih osoba i udruga osoba s invaliditetom u SOIRH,

– naplata godišnje članarine od redovnih članova udruge i udruga članica SOIRH-a.

– sustavno praćenje socijalnog i materijalnog statusa članova kroz provedbu anketnih upitnika o socijalnom i materijalnom statusu članova, te provođenjem anketiranja do 30. lipnja 2018. godine.,

– osiguravanje postojećih prava i usluga,

–  ostvarenje smanjene RTV pristojbe,

– ishodovati korištenje besplatnih termina bazena u Borovu naselju za osobe s invaliditetom,

– omogućiti zapošljavanje fizijatra radi korištenja besplatne fizikalne rehabilitacije i rekreacije osoba s invaliditetom u prostoru SOIRH -a Vukovar,

– omogućiti besplatno učlanjenje u Gradsku knjižnicu Grada Vukovara,

– formiranje Šah kluba te opremanje istih kao i sudjelovanje u raznovrsnim i mnogobrojnim aktivnostima,

– omogućavanje ostvarenje besplatnog prijevoza za sve osobe s invaliditetom u Gradu Vukovaru te Vukovarsko – srijemske županije,

– vršiti promidžbu u svrhu mobilnosti osoba s invaliditetom ( obuka u auto školama u Gradu Vukovaru te eventualnog polaganja vozačkog ispita za OSI),

– pokušati omogućiti popust na frizerske usluge u frizerskim salonima u Gradu Vukovaru,

– ostvarenje popusta na usluge njege i pomoći u kući i izvan nje PRIMUM Vukovar,

– korištenje besplatnih dozvola i termina za ribolov u Ribičkom društvu,

– ostvariti popust tijekom svakodnevne kupovine kod kupovne zajednice  Cashback world,

– omogućiti gratis dostave prilikom kupovine u raznim trgovinama, te trgovačkim kućama na području Grada Vukovara,

– osmišljavanje odgovarajuće evaluaciju i načina praćenja kvalitete života članova uključenih u edukacijske programe kroz kreirane upitnike za ispitivanje zadovoljstva polaznika (stečenim znanjem, pruženom uslugom te daljnjom upotrebom stečenog znanja) provođenjem evaluacije nakon završetka edukacije. Indikatori provedbe bit će broj anketiranih osoba (barem 90% polaznika tečajeva) te razina zadovoljstva realiziranim segmentima edukacije,

– izrada i redovita ažuriranja baze podataka članova kroz polugodišnju obrada podataka,

– omogućiti provedbu zdravstvenog programa, odnosno preventivnih programa u svrhu promicanja zdravlja te sprečavanja nastanka  invaliditeta i težih oštećenja zdravlja,

– omogućiti preventivno-zdravstvenu edukaciju s temom Dijabetes i kako ga spriječiti, edukaciju o zdravoj prehrani, RA i kako se nositi s njim, te besplatnu kontrolu razine glukoze, triglicerida i kolesterola u krvi kao i besplatnu kontrolu krvnog tlaka u prostoru SOIRH-a Vukovar,

– omogućiti zdravstveno-rekreativne programe,

– omogućiti provedbu programa Ljetovanje u smislu osiguravanja smještaja za članove besplatno ili po povoljnim uvjetima u raznim gradovima na Jadranu. Članovi koji budu koristili ljetovanje putem ovoga programa bit će obvezni participirati u prijevozu,

– omogućiti formiranje Volonterski support kako bi se što više pomoglo osobama s invaliditetom te starim i nemoćnim osobama u Gradu Vukovaru. Usluge Volonterskog supporta planiraju se učiniti prepoznatljivijim i poželjnijim s ciljem povećanja broja korisnika. Također, planiramo i nove korisnike koji su u potrebi za pomoći Volonterskog Support tima,

– organizirati savjetovanja koja će obuhvaćati individualno i grupno pružanje stručne pomoći od strane psihologa i psihoterapeuta koja će se odrađivati osobno ili putem telefona, ovisno o željama i mogućnostima članova i korisnika,

– organizacija i provedba edukativnih i stručnih susreta s organizacijama srodnim SOIRH-u Vukovar, susreti će osim edukacijskog karaktera, obuhvaćati i sportsko-rekreativne i kreativne sadržaje. Susreti se planiraju organizirati na području Grada Vukovara ali i drugih područja Republike Hrvatske.

– IV – Manifestacije

– nastavak organizacije modnih revija žena s invaliditetom u Gradu Vukovaru te području RH-e, organizacija i sudjelovanja na manifestacijama kojim prigodama SOIRH-a planira predstaviti dio svojih aktivnosti te aktivno sudjelovanja njezina članstva u tome,

– obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada Hrvatske,

– Dani otvorenih vrata udruga,

– Svjetski dan plesa,

– izložbe slika članova,

– organiziranje plesne skupine te provesti projekt pod nazivom „I ja želim plesati!“,

– Međunarodni dan osoba s invaliditetom 03.12.,

– Međunarodni dan volontera

– V – Kreativno-volonterske aktivnosti i radionice

Nastavak provedbe aktivnosti osiguravanjem već postojećih i osmišljavanjem i uvođenje novih aktivnosti. Planiraju se dodatni načini motiviranja članova za sudjelovanje u klupskim aktivnostima s ciljem povećanja korisnika.

– u okviru aktivnosti, u vremenu od 8,00-20,00 sati, tijekom tjedna će se organizirati edukativne, rekreativno-sportske, savjetodavne, kreativno-likovne i umjetničke radionice te radionice vježbanja i kineziterapije, kao i predavanja te prezentacije,

– ručni radovi izrađeni na radionicama izlagat će se na raznim manifestacijama i izložbama dok će članovi na raznim manifestacijama i susretima prikazivati dio aktivnosti SOIRH-a (ples, glumu, sport, pjevanje),

– Edukacije i radionice s ciljem promicanja ideje volonterizma uključivanjem što većeg broja volontera te osiguranjem njihova usavršavanja uključivanjem u edukativne radionice u organizaciji SOIRH–a, te drugih institucija i organizacija,

– formiranje Poduzetničkog volonterskog kluba sa osnovnom svrhom uključivanja poduzetničkih timova u volonterski support u rad Saveza.

– VI – Strateški programi i projekti

Strateški programi i projekti su direktno vezani za Nacionalnu strategiju izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom Republike Hrvatske i njenu implementaciju u lokalnim zajednicama.

1. Lokalna VUKOVARSKA STRATEGIJA za osobe s invaliditetom – Predsjednica Saveza je dugi godina članica Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Vukovara. S obzirom na obvezu Grada da konačno pristupi usvajanju i implementaciju iste, činiti ćemo intezivirajuće napore u tom pravcu. U okviru programa VUKOVARSKE STRATEGIJE operativno se provodi projekt VUKOVAR – GRAD PO MJERI ČOVJEKA u formi razvijajuće web pregleda pristupačnosti objekata u Vukovaru i ocjene od strane osoba s invaliditetom.

2. BANKE HRANE za osobe s invaliditetom – Program provodimo u partnerstvu sa Udrugom članicom saveza PRVA INICIJATIVA koja je otvorila Banku Hrane u Vukovaru, te će registrirati podružnicu za osobe s invaliditetom.

3. EDEN – Autonomno odmaralište za osobe s invaliditetom – povezivanje osoba s invaliditetom i sportaša s invaliditetom u cilju implementacije projekta stavljanja u funkciju održivog odmora i rehabilitacije jednog od zapuštenih vojnih objekata na našem Jadranu.

4. BELGIJSKA KUĆA – povezivanje sa Belgijskom ambasadom sa ciljem prokreiranja vizualnog i sadržajnog identiteta objekta sjedišta saveza kao BELGIJSKE KUĆE. Realizacija programa ovisi o realizaciji predloženog partnerstva, a ishodišne osnove za njegovu implementaciju leže u činjenici da ispred sjedišta objekta je postavljen kip poginulog belgijskog vojnika.

5. REGISTAR ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM – Registar za zapošljavanje osoba s invaliditetom je on-line portal koji objedinjava dobre prakse zapošljavanja osoba s invaliditetom, tj. tvrtke koje zapošljavaju osobe s invaliditetom, tvrtke koje su u zakonskoj obvezi provoditi isto, sustav za pretraživanje otvorenih radnih mjesta za zapošljavanje osoba s invaliditetom, bazu osoba s invaliditetom koje traže zaposlenje. Sustav će omogućiti slobodan unos podataka u formu za zainteresirane osobe s invaliditetom, kao i tvrtke, uz prethodnu registraciju, mogućnost administriranja/brisanja unošenih podataka od strane glavne administracije stranice, mogućnost administriranja podadmina samo na svom djelu baze, ugradnju pretraživaća u web aplikacije po unesenim podacima (o.p.: gradovi, traženi poslovi, CV osoba s invaliditetom, tvrtke…po  podacima koji su bitni za operativnu vrijednost Registra).

6. SREDIŠTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM – predstavlja program zapošljavanja osoba s invaliditetom u gradu Vukovaru pokretanjem kreativne proizvodnje koju bi nosili osobe s invaliditetom. Preduvjeti za to postoje u obliku izdvojene poslovne jedinice izvan sjedišta Saveza na lokaciji Bogdanovačka 41, a Savez će sklopiti ugovor sa nekom od poduzetničkih inicijativa koja bude najprimjerenija. Postoji mogućnost pokretanja proizvodnje posebnih baterija za invalidska kolica u partnerstvu sa poduzetnikom Mate Rimcem.

7. Modna revija MOJE DRUGO JA za žene s invaliditetom – Udruge čiji je SOIRH pravni sljednik održale su prethodnih godina niz uspješnih revija žena s invaliditetom, te se pristupa izradi modula nastavka tradicionalne manifestacije kao vanjskog branda rada Saveza i okupljanja žena s invaliditetom.8. Tradicionalna šahovska simultanka KASPAROV U VUKOVARU – Gary Kasparov kao najpoznatiji šahovski promotor i po mnogima najbolji šahovski prvak svih vremena, te kao državljanin Republike Hrvatske, tradicionalno održava šahovske simultanke u Hrvatskoj. Želja je tajnika Hrvatskog šahovskog saveza i organizatora simultanki u Hrvatskoj Zlatka Klarića da se u Vukovaru tradicionalno održavaju simultanke u partnerstvu sa SOIRH-om.

– VII – Informiranje i promidžba – nastavak tiskanja biltena „RUBIKON“ udruge, tromjesečno, u tiskanom i elektronskom formatu, njegove besplatne distribucije će pojačati mogućnosti oko pronalaska medijskog pokrovitelja,

– tisak promotivnih letaka i brošura te njihova besplatna distribucija po potrebi, sukladno planiranim godišnjim događanjima,

– osigurati dostupnosti službenih informacija putem besplatnih distribucija 1.000,00 tiskanih primjeraka i besplatnih objava u elektronskom obliku,

– obavijesti putem mailing liste, e-biltena „RUBIKON“,

– besplatnih distribucija informacija o pravima i povlasticama članova, ali i drugih osoba s invaliditetom,

– organiziranja predavanja i prezentacija,

– redovito oglašavanje na oglasnim pločama u prostorijama SOIRH-a,

– redovitih oglašavanja i ažuriranja mrežne stranice, Facebook stranice YouTube profila,

– pružanje redovitih informacija putem telefona, e-pošte ili osobno u prostorijama SOIRH-a VUKOVAR,

– prikupljanja mišljenja, stavova i prijedloga članova SOIRH-a anketama putem Interneta i/li poštanskog sandučića te uvođenje anketiranja članova putem telefona uz prethodnu edukaciju zaposlenika,

– uvođenje programa E-čitaonica odnosno po mogućnosti korištenja računala i pretraživanja Interneta u prostorima SOIRH-a,

– nastojati ostvariti dodatne promocije putem drugih časopisa.

– VIII – Suradnja sa institucijama, tvrtkama i drugim udrugama

Osnovni ciljevi partnerstava i suradnji su:

1. razmjena iskustava u rješavanju problema članova udruga

2. partnerstvo u realizaciji projekata i programa

3. jačanje članstva saveza

 – suradnja sa Centrom za socijalnu skrb u Vukovaru kroz potporu partnerstva u programu ZAŽELI, te druge projekte i programe,

– suradnja sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje kroz potporu partnerstva u programu ZAŽELI, te druge projekte i programe,

– jačanje suradnje s državnim i lokalnim vlastima te srodnim asocijacijama na području Republike Hrvatske, posebice suradnja sa Vukovarsko-srijemskom županijom, budući da SOIRH – VUKOVAR centralno djeluje na njezinom području,

– jačanje suradnje sa srodnim udrugama osoba s invaliditetom, kao i s humanitarnim organizacijama i institucijama,

– snaženje suradnje s Maticom umirovljenika Hrvatske i Maticom umirovljenika Grada Vukovara, te sa športskim savezima osoba s invaliditetom,

– uspostavljanje i razvijanje suradnje sa srodnim udrugama u inozemstvu s ciljevima razmjene iskustava te pronalaska partnera za prijavljivanje na pozive vezane za sredstva Europskih socijalnih fondova, posebice u Velikoj Britaniji, Irskoj i drugim zemljama kojima su isti ili slični interesi,

– sustavnim rad i angažman na podizanju razine svijesti javnosti o značenju udruga osoba s invaliditetom uključivanjem SOIRH-a u planiranje i provođenje svih mjera i aktivnosti – na radnim sastancima, u radnim skupinama i u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom Grada Vukovara

– sudjelovanje SOIRH-a u javnim raspravama o zakonima i propisima vezanim za prava osoba s invaliditetom i rad udruga odnosno neprofitnih organizacija.

– IX – Imovina saveza

– izrada i implementacija investicijsko-adaptacijskog elaborata sa troškovnikom uređenja prostorija Saveza na adresi sjedišta Sajmište 46, 32000 Vukovar,

– izrada i implementacija investicijsko-adaptacijskog elaborata sa troškovnikom uređenja prostorija Saveza na adresi Središta za zapošljavanje osoba s invaliditetom grada Vukovara Bogdanovačka 41, 32000 Vukovar,

– opremanje i redovito će se održavanje prostora, inventara i dugotrajne imovine SOIRH –a, te će se nabava potrebnih materijala, rekvizita i opreme potrebne za redovno funkcioniranje svih aktivnosti i programa SOIRH-a Vukovar.

 – X – Upravljanje Savezom– formiranje i djelovanje Stručna služba za provedbu zaključaka tijela

– zapošljavanje djelatnica u programu ZAŽELI: voditelj/ica Stručne sluŽbe (VSS), dvoje savjetnika (VSS), dvoje stručnih suradnika (VSS), dvijE suradnica (SSS), zapošljavanje stručnog suradnika (VSS) ili suradnika (SSS) sukladno dostupnim sredstvima,

– korištenje dostupnih načina zapošljavanja za koje sredstva osiguravaju javna tijela (npr. javni radovi, programska sredstva i sl.).

– angažiranja djelatnika putem raznih volonterskih i sličnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu,

– za dio osnovnih poslova SOIRH-a, te provođenje pojedinih projekata i programa potrebna je pomoć za koju će se angažirati izvršioci temeljem Ugovora o djelu,

– održavanje sjednica Upravnog odbora, te ostalih tijela upravljanja.

 – XI – Troškovi, Izvori i Modeli financiranja

Osiguravaju se kroz modele financiranja sredstva za vrste troškova:

1) održavanje redovne djelatnosti Saveza (o.p.: režijski troškovi, putni troškovi, troškovi sitnog inventara)

2) troškovi Stručne službe (o.p.: plaće i naknade djelatnika)

3) projektni troškovi (o.p.: troškovi provedbe projekta, troškovi nabavke opreme za provedbu projekta)

4) adaptacijski troškovi – troškovi uređenja radnih prostora i prostorija

5) troškovi nabavke i održavanja dugotrajne imovine (vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom i sl.)

 Za predviđene grupe troškova Savez koristi slijedeće izvore financiranja:

1) sredstva pričuve Saveza (o.p.: sredstva od prikupljenih članarina i donacija članova/ica Saveza, kao i donacije nečlanova)

2) donacije i potpore iz sredstava pričuve jedinica lokalne uprave i samouprave

3) donacije iz poduzetničkog sektora

4) potpore iz poduzetničkog sektora ostvarene kroz projektne aplikacije tvrtki

5) potpore iz proračunskog sektora ostvarene kroz proračunske projektne aplikacije (o.p.: lokalne jedinice, Ministarstva i sredstva EU)

Za predviđene izvore financiranja – uz uobičajene sustave apliciranja na projektne natječaje – Savez koristi slijedeće modele financiranja:

1) Email marketing 2) Crowdfunding 3) Google grants 4) Affiliate marketing 5) Kripto marketing

Nevedeni Modeli financiranja su dio intelektualnog vlasništva Saveza, a u području implementacije u djelu inovacije su pod poslovnom tajnom, te dostupni isključivo ovlaštenim osobama i članicama Saveza u operativnoj mjeri sa ciljem održivog razvoja i dodatnog financiranja redovne djelatnosti udruga osoba s invaliditetom.

– XII – Sustav upravljanja kvalitetom

Savez u djelu upravljanja kvalitetom koristi inovativni i autonomni sustav IPOS (o.p.. Inovativni Poslovni Sustav upravljanja kvalitetom) koji sukladno općim aktima (o.p.: Statut, Strateški plan i program), posebnim aktima (o.p.: Godišnji plan rada, Financijski plan rada, Odluke upravnih tijela) provodi monitoring, nadzor, evaluaciju, detaljnu ocjenu rezultata rada, te detekciju područja za nužna i optimalna unapređenja.

Naše radne dokumente (program, planove, strategije  i sl.) možete pogledati i preuzeti sa linkova:

STRATEŠKI PLAN I PROGRAM RADA SAVEZA SEKTORA ZA ZAPOŠLJAVANJE

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM