Osobe s invaliditetom koje žive u stambenih zajednicama, državnim stanovima ili u najmu imaju pravo na uvjetno, pristupačno i dostojanstveno stanovanje. Nužno je povezati pravne izvore koji to reguliraju i početi sustavno primjenjivati:

I – ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA – definira obvezu suvlasnika da kroz sredstva zajedničke pričuve postave elemente pristupačnosti za osobe s invaliditetom u zajedničkim prostorijama i uređajima stambene zgrade

II – ZAKON O GRADNJI – definirane obvezu elemenata pristupačnosti za osobe s invaliditeom  u vezi s gradnjom novih građevina, kao i obveze u vezi prilagodbe postojećih građevina tijekom njihove rekonstrukcije

III – PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI – definira konkretne elemenata pristupačnosti za osobe s invaliditetom  u vezi s gradnjom novih građevina, kao i obveze u vezi prilagodbe postojećih građevina tijekom njihove rekonstrukcije utvrđuje obvezatne elemente pristupačnosti u stambenim zgradama – tj. stambenim jedinicama koje koriste osobe s invaliditetom – kao nedvosmislenu obvezu vlasnika.

IV – KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM – međunarodna konvencija čija je potpisnica Republika Hrvatska definira nepristupačnost – kako vanjsku, tako i unutrašnju – kao diskriminaciju osoba s invaliditetom

V – NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2017. DO 2020. GODINE – definira  u području 6. STANOVANJE, MOBILNOST I PRISTUPAČNOST;  Mjera 6. Poticati osiguravanje pristupačnosti stambenih objekata osobama s invaliditetom.

Definira u završnim odrednicama obvezu svih lokalnih uprava da usvoje lokalne strategije; kako u cilju provedbe osiguravanje elemenata pristupaćnosti u stambene objekte za osobe s invaliditetom, tako i u djelu provođenje ostalih mjera.

VI – UREDBA ZA KUPNJU OBITELJSKE KUĆE ILI STANA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI – definira namjene korištenja sredstava od prodaje stanova za izgradnju i obnovu komunalne infrastrukture, stambeno zbrinjavanje, izgradnju socijalnih stanova te podizanja standarda stambenog fonda, te time jasno pokazuje da postoje namjenska sredstva u okviru proračuna jedinice lokalne uprave za uvođenje nužnih i propisanih elemenata prilagođenog stanovanje za osoba s invaliditetom

VII – ZAKON O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE – definira jasne procedure i sankcije za diskriminaciju osoba s invaliditetom kod neprovedbe elemenata prilagođenog stanovanja od strane vlasnika i odgovornih osoba lokalne uprave

STAMBENO NASELJE OLAJNICA U VUKOVARU